Kaczmarski

Czy wiesz, że teraz

możesz odzyskać pieniądze od dłużnika na jego koszt?


Sprawdź, czy Twój dłużnik powinien ponieść koszty windykacji!

Przewijaj

Czym jest windykacja na koszt dłużnika?

Czy zdarzyło Ci się zrezygnować z odzyskania długu, ponieważ musiałbyś ponieść koszty jego windykacji? Teraz nie musisz już spisywać długów na straty!


Kosztami windykacji długów wynikających z transakcji zawartych po

 • 27
.
 • 04
.
 • 2013

zostanie obciążony dłużnik!


Mając ustawowe prawo żądania zwrotu kosztów windykacji,
możesz śmiało dochodzić spłaty nawet drobnych należności.

Pamiętaj!

Windykacja jest najskuteczniejsza, gdy prowadzisz ją na bieżąco, stale monitorujesz swoich kontrahentów, pilnujesz terminowej spłaty zobowiązań.

Jeśli odkładasz w czasie walkę z dłużnikiem, zmniejszasz prawdopodobieństwo odzyskania swoich pieniędzy.

Jak to działa?


 1. 1

  Wypełniasz formularz

 2. 2

  Zlecasz windykację firmie Kaczmarski Inkasso

 3. 3

  My odzyskujemy dla Ciebie Twoje pieniądze

 4. 4

  Dłużnik ponosi koszt windykacji!

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r.

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403)


28 kwietnia 2013 r. weszła
w życie nowa ustawa
o terminach zapłaty
w transakcjach handlowych.

Celem jej wprowadzenia jest zmotywowanie stron transakcji handlowych do stosowania krótkich terminów zapłaty, a w konsekwencji przeciwdziałanie coraz większemu problemowi zatorów płatniczych
w polskiej gospodarce.

Ustawa określa uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku
z przekraczanymi terminami zapłaty oraz daje możliwość skutecznego rekompensowania wierzycielom kosztów ponoszonych z tytułu windykacji długów.

Proces skutecznej windykacji


Kaczmarski Inkasso to jedyny autoryzowany partner Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Bez zbędnych formalności zrealizuje dla Ciebie skuteczny proces windykacji obejmujący wysyłkę wezwania do zapłaty, windykację polubowną i wpis do Krajowego Rejestru Długów BIG SA.


Dłużnik wpisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA traci wiarygodność w oczach swoich klientów i kontrahentów, ma problemy
z uzyskaniem kredytu, podpisaniem umowy abonamentowej czy leasingowej. Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji, musi spłacić zadłużenie.

Sprawdź, czy Twój dłużnik powinien ponieść koszty windykacji!

Nie trać czasu, zaufaj specjalistom.

Kaczmarski Inkasso odzyska Twoje pieniądze na koszt dłużnika!